Skip til primært indhold

Psykiatriplan 2020-2024

Planen understøtter det bedst mulige behandlingsforløb. Det er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen behandling.

Det bedst mulige behandlingsforløb

Psykiatriplan 2020-2024 skal understøtte det bedst mulige behandlingsforløb. Det er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen behandling – og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

Patientforløb af høj kvalitet

Patienterne tilbydes et patientforløb af høj kvalitet, der er:

  • rettidigt
  • tilstrækkeligt
  • sammenhængende og
  • recovery-orienteret.

Resultat af inddragende proces

Psykiatriplanen er resultatet af en inddragende proces med dialog med medarbejdere, patient- og pårørende repræsentanter, samarbejdspartnere fra kommuner og fra praksissektoren og mange andre.

Læs den vedtagne psykiatriplan 2020-2024

APPFWU01V