Skip til primært indhold

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager varslede og uvarslede tilsynbesøg på alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet i løbet af året. Tilsynene skal sikre at gældende love og standarder bliver overholdt. Alle tilsynsbesøg bliver fulgt op at en rapport, der offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Skala til bedømmelse

I rapporten bliver den besøgte enhed bedømt ud fra denne skala:

0: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
1: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
2: Større problemer af betydning for patientsikkerheden
3: Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

Rapporterne

Alle styrelsens rapporter findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

APPFWU01V