Skip til primært indhold

Frihed gav energi til at udvikle den psykiatriske forskning

Povl Munk-Jørgensen takker af efter mere end 40 år i psykiatriens tjeneste som psykiater og professor.

Povl Munk-Jørgensen blev ansat som konsulent i Psykiatrien i Region Syddanmark tilbage i 2015. Han fik dermed ansvar for at fremme og støtte unge forskningstalenter og løfte niveauet på psykiatrisygehusets internationale samarbejde og netværk.

En opgave han er lykkedes med i overvældende grad, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

- Povl Munk-Jørgensen er en af de helt store både i dansk og international psykiatri, det er der slet ingen tvivl om. Jeg vil ikke tøve med at kalde Povl Munk-Jørgensen for en af psykiatriens ”grand old men”.

Da det var muligt at hente ham hertil regionen, rakte jeg ud med det samme, og vi har haft et overordentligt givtigt samarbejde, som vi kan høste frugterne af mange år frem.

Siden sin ansættelse har Povl Munk-Jørgensen bl.a. stået i spidsen for oprettelse af psykiatrisygehusets eget forskningsakademi. Desuden er efterårsskoler for medicinstuderende blevet en tilbagevende begivenhed og i det hele taget har Munk-Jørgensen bidraget betragteligt til at løfte det akademiske niveau.

Det er blandt andet sket ved at invitere internationale topforskere – både danske og udenlandske til sine ”international psychiatric workshops”.

- Povl Munk-Jørgensen har øget vores akademiske niveau generelt, og han har tilført os en masse ny viden. Samtidig har han undervist mange i, hvordan man også skaber ny viden, siger Anders Meinert Pedersen.

Nu takker Povl Munk-Jørgensen af efter mere end 40 aktive år i psykiatriens tjeneste.

- Noget jeg har været særlig glad for her i Region Syddanmark er, at jeg her fået fuldstændig frie hænder indenfor en given ramme til at løse min opgave. Det har været meget inspirerende og ansporende for mit arbejde.

Der er ikke tal på, hvor mange syddanske forskere og studerende, som har fået glæde af hans virke. Men et er sikkert. Man møder ikke Munk-Jørgensen uden, at det gør indtryk.

- For mig er det idealtilstanden, når forskning og klinik virkelig smelter sammen. Klinikerne skal møde forskning i deres hverdag. Også jævnlig deltagelse i symposier, konferencer og andre møder, hvor klinikere og forskere møder danske og internationale forskere selvfølgelig er med til at gøde jorden for et godt forskningsmiljø.

Studerende af alle slags er vigtige slår Munk-Jørgensen fast. For uden dem bliver fødekæden brudt og fremtiden for psykiatrien fortoner sig.

- Der skal være nogle, der tager sig af de studerende, så de føler sig velkomne og har en opgave. Det tager kun 20 sekunder at sørge for, at de aldrig kommer igen, og de fortæller tilmed til alle der gider høre på dem, hvad de oplevede. Ligesom det hurtigt spredes, når vores studerende føler sig velkommen, og det er netop hvad vi hører fra dem lige nu.

I det hele taget skal en afdeling været et sted, hvor alle synes godt om at være, også de klinikere, der ikke forsker, men sørger for, at det hele hænger sammen i dagligdagen, siger Povl Munk-Jørgensen.

FAKTA

Povl Munk-Jørgensens forskning har haft stor betydning for psykiatriområdet, og hans arbejde har været med til at forbedre forståelsen af årsager, forløb og behandling af en række psykiatriske lidelser.

Han har udgivet over 300 videnskabelige arbejder. 2005 blev Munk-Jørgensen udnævnt til æresmedlem af Royal College of Psychiatrists. Han er desuden blevet anerkendt for sit arbejde med at forbedre kvaliteten af psykiatrien i Danmark. I 2015 blev Munk-Jørgensen udnævnt til æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab.

APPFWU02V