Skip til primært indhold

Fejring af psykiatrisk forskning til Forskningens Dag 2022

Traditionen tro bestod Forskningens Dag af prisoverrækkelser og en række spændende oplæg om forskning i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Jette Asmussen, Michael Jensen og Mia Beck Lichtenstein med deres priser.

Under overskriften ’På Kanten’ deltog forskere, klinikere, patienter, pårørende og andre interesserede i fejringen af det seneste års forskningsarbejde i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Et af dagens højdepunkter er uddelingen af tre priser: Årets Juniorforsker, Årets Tap Medarbejder og Årets Seniorforsker. De gives til medarbejdere, der har gjort et særligt godt stykke forskningarbejde.

Årets Juniorforsker er Jette Asmussen

Fra begrundelsen for prisen: ”Jette Asmussen har vedholdende - og med mange forhindringer på vejen - lavet et flot PhD-projekt med afsæt i Odense Børnekohorte. De ca. 2.500 børn og familier i Odense har gennem 10-12 år besvaret 1.000-vis af spørgsmål og gennemgået mange undersøgelser. Ud fra data indsamlet i de fem første leveår har Jette undersøgt sammenhængen mellem de allertidligste tegn på mistrivsel og vanskeligheder i førskolealderen.

Kun en junior-forsker med mange kliniske kilometer i benene ville kunne lave et studie, som det Jette har lavet. Så stor tak til dig Jette og til de som har gjort det muligt at være junior-forsker selv om man senior-kliniker.”

Årets TAP Medarbejder er Michael Jensen

Fra begrundelsen for prisen: ”Michael vejleder altid med kyndig hånd når den enkelte forsker har brug for hjælp og har på imponerende vis overblik over såvel forskere som projekter og bevillinger. Altid er Michael positiv, venlig og imødekommende, og tager sig tid til at give en god service. Dette med et glimt i øjet.

Uanset hvornår Michael kontaktes af forskere, tager han sig tid til at tale med én, og han kan på pædagogisk vis få selv den mindst økonomisk mindede til at forstå hvorfor minus betyder plus i regnskabet.

Michael er en uundværlig støtte og hjælp, der ikke kun hindrer mange grå hår hos forskerne, men som også i høj grad understøtter at forskerne bruger tid på forskningen.”

Årets Seniorforsker er Mia Beck Lichtenstein

I begrundelsen står der blandt andet: ”Eksempelvis har hun skabt nye behandlingsmuligheder for patienter, der ellers ikke ville have fået hjælp. Det drejer sig om internetbaserede behandlingsprogrammer til personer med spiseforstyrrelser, der er blevet givet til knap 300 patienter. En patientgruppe, der ellers er vanskelig at nå med terapeutisk behandling, hvilket hun har fundet en innovativ, moderne løsning på. Det overvejes nu, hvordan tilbuddet kan permanentgøres.

Vedkommende er også en excellent formidler af forskning til alle målgrupper, der strækker sig fra hendes nationale og internationale akademikerkolleger til det brede publikum eksempelvis gennem talrige interviews i medier og gennem hendes involvering i samfundsdebatten på de sociale medier.”

Ny forskningsstrategi

Ud over fejring af forskningstalenter bød Forskningens Dag 2022 også på et oplæg om den nye forskningsstrategi for Psykiatrien i Region Syddanmark. Den indeholder 14 anbefalinger og de blev præsenteret af lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

- Strategien er møntet på alle med interesse inden for forskning i psykiatri, psykiatrisk udvikling og kvalitetsforbedring, siger han.

Strategien har blandt andet fokus på at patienter og pårørende i højere grad skal inddrages i forskningen. Det betyder, at patient- og pårørenderekrutteringen på tværs af psykiatrisygehuset skal styrkes, så patienter og pårørende tilbydes at deltage i forskningsprojekter relevante for den enkelte.

Andre fokuspunkter er organiseringen af forskningsenhederne, øget international profilering samt optimering af Forskningsstrategirådets organisering og opgaver.

Læs hele forskningsstrategien her.

APPFWU02V