Skip til primært indhold

Agomelatin er i restordre

Udleveringstilladelser til Psykiatrien skal rekvireres via Lægemiddelstyrelsen. Der foreligger en regional udleveringstilladelse for almen praksis

Agomelatintin er et antidepressivum med en anderledes virkningsmekanisme end "vanlige" antidepressiva, som primært har effekt ved direkte påvirkning på det serotonerge system og for nogle præparater også på det noradrenerge. 

Agomelatin udøver sin virkning via melatonin og derved indirekte på serotonin. På grund af førstnævnte virkningsmekanisme kan agomelatin være gunstigt hos patienter, hvor søvnproblemer er et betydende billede i deres depression. 

Der er ikke nogen direkte alternativer til agomelatin, og i de tilfælde hvor patienten behandles med agomelatin i monoterapi, kan der behandles med et ikke indregistreret (IRS) præparat. 

Forslaget herom grunder i, at restordreperioden forventes at være lang, og IRS-præparatet ikke er meget dyrere end originalpræparatet. 

Agomelatin til de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

De psykiatriske afdelinger skal søge en udleveringstilladelse for at kunne ordinere agomelatin. Der kan med fordel ansøges om en udleveringstilladelse, som er gældende for hele afdelingen. 

Udleveringstilladelsen søges via lægemiddelstyrelsen. Agomelatin ligger som en af de fortrykte formularer.

Ansøgning om udleveringstilladelse til medicin til mennesker hos Lægemiddelstyrelsen 

Ved ansøgning skal det oplyses hvem der er ansvarlig importør: Specific Pharma og hvem der har markedsføringstilladelsen: Zentiva

Når en afdeling har fået tilladelse til at anvende præparatet, bliver det registrerede præparat erstattet af tilladelsespræparater, som herefter bestilles på vanligvis, f.eks. ud fra standardsortimentslisten.

For de ambulante patienter gælder det, at apoteket hvor agomelatin skal afhentes, skal have en kopi af udleveringstilladelsen.

Agomelatin for almen praksis

Der er udarbejdet en udleveringstilladelse, som gælder på regionalt plan for alle praktiserende læger. Apotekerne i Region Syddanmark er orienteret herom.

Den regionale udleveringstilladelse til Agomelatin Zentiva 

Ordination af agomelatin

Der er skrevet en vejledning til hvordan ikke registrerede specialiteter kan ordineres. Præparatet det handler om er agomelatin Zentiva.

Ordination af Ikke Registrerede Specialiteter i FMK

Siden beskriver hvordan man kan oprette ordination og recept elektronisk. Man kan angiveligt oprette den med fritekst. Og ellers er der muligheden for ”gule” recepter eller telefonrecepter.

Det kan være en god ide at kontakte apoteket på forhånd da det er langt fra sikkert at præparatet er en ”standardvare”, og derfor skal skaffes hjem.

Tilskud

IRS-præparater har ikke tilskud. Agomelatin har klausuleret tilskud (til patienter med depression: hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.), men ved IRS-præparatet skal der søges om individuelt tilskud.

Ansøgning om enkelttilskud til medicin ved Lægemiddelstyrelsen

 

APPFWU01V