Skip til primært indhold

Tricykliske antidepressiva

Særlige hensyn ved skift til andet TCA

Valg af TCA

Til behandling af depression og neuropatiske smerter er TCA ligestillede, hvorfor der kan skiftes til hhv. amitriptylin eller nortriptylin. Det er dog kun amitritylin om er godkendt til indikationen neuropatiske smerter(1,2).

Alle tre stoffer er TCA med lignende farmakodynamiske og kinetiske egenskaber og ifølge ”Prescribing Guidelines in Psychiatry”(3) og det britiske National Health Services; ”How do you switch between tricyclic, SSRI and related antidepressants”(4) kan der skiftes direkte uden udtrapning. Instruksen ”Skift mellem antidepressiva” fra Region Syddanmark anbefaler forsigtig krydstitrering hvor imipramin nedjusteres samtidig med at amitryptylin eller nortriptylin optitreres (5) Dette er ud fra et forsigtighedsprincip, men ved nærmere læsning af litteraturen er der ikke fundet tungtvejende argumenter for dette. I praksis kan dette også være svært at opnå hvis patienten løber tør for medicin inden krydstitreringen er gennemført.

TCA titreres efter effekt

Der er kan ikke beregnes ækvivalente doser, men vi anbefaler at man på baggrund af den hidtidige dosis imipramin starter patienten op i dosis mellem 25-75mg dgl for amitriptylin , som er normal vedligeholdelses dosis ved neuropatiske smerter (6), således at pt. ikke skal optitreres fra 0. Nortriptylin kan sandsynligvis doseres på samme måde (7) Evt. lavere doser kan være nødvendig ved lavdosis imipramin behandling. Ved behov for kontrol kan plasmakoncentrationsmåling måles ved steady state, ca. 1 uge efter seneste dosis ændring.
Der vil ved skift fra imipramin til amitriptylin kunne ses øgede bivirkninger i form af sedation og seksuel dysfunktion. Bivirkninger i forhold til QT interval og kvalme er uændrede. Ved skift til nortriptylin vil kunne ses færre bivirkninger i forhold til QT interval, øget kvalme men nedsat sedation (5).

Forskellig farmakokinetik 

Ved skift mellem stoffer med forskellig halveringstid vil der være risiko for hhv. overdosering (Lang-kort) og underdosering (Kort-lang). I dette tilfælde er halveringstiderne sammenlignelige, med en smule længere halverings tid for amitriptylin og nortriptylin og deres metabolitter.
Hvis patienter ikke tidligere har haft effekt af amitriptylin eller nortriptylin (1,2) kan der benyttes clomipramin. Ved brug af clomipramin bør der dog være opmærksomhed på at der skal foretages forsigtig krydstitrering ved skift, samt at der ved høje doser kan opnås 0’ordens kinetik og der ved skift i doser derfor kan være risiko for overdosering(3–5,8).

Opdateret information om medicin i restordre kan findes hjemmesiden restordre.dk

Artiklen er forfattet af læge Kamilla Bredlund Caspersen, Farmakologi Odense. Psykiatriens Medicinrådgivning og Farmakologi, Odense samarbejder på flere områder omkring rådgivning vedr. psykofarmaka.

Kilder:

1. Smerteguide. Sundhedsstyrelsen. 2020 (Cited 2022-08-03). 
2. Behandling af neuropatiske smerter. Neurologisk National Behandlings Vejledning. (Cited 2022-07-27) 
3. Taylor DM, Young AH. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13th ed. Wiley-Blackwell 2018: 318-319.
4. How do you switch between tricyclic, SSRI and related antidepressants? SPS - Specialist Pharmacy Service. (Cited 2022-07-27) 
5. Skift mellem antidepressiva. Region Syddanmark. InfoNet (Cited 2022-07-27) 
6. Amitriptylin ‘Abcur’ på pro.medicin.dk (Cited 2022-07-27) 
7. Noritren på pro.medicin.dk (Cited 2022-07-27) 
8. Klomipramin ‘Mylan’ på pro.medicin.dk (Cited 2022-07-28) 

APPFWU01V