Skip til primært indhold

Oversigt over melatoninpræparater

Der er aktuelt 7 melatoninpræparater tilgængelige i forskellige formuleringer, styrker og til forskellige indikationer.

Melatonin

Melatonin er kroppens eget søvnhormon og spiller en stor rolle i regulering af ikke kun i søvn, men også døgnrytmen. Melatonin frigøres når kroppen begynder at indstille sig på at gå til ro til natten, fx at lyset aftager og har en direkte søvnfacilliterende virkning. Der er flere ting som kan spille ind på dette biologiske ur som melatonin bidrager til at fungere. Håndteringen af disse forstyrrelser er bl.a. det som er medtaget i de søvnhygejniske råd.
Det er væsentlig også at indtænke effekten af den endogene melatonin når man behandler med exogent tilført melatonin.

Melatonin er markedsført i 7 præparater i Danmark. Indikationer samt styrke og formulering er forskellige, dette bør medtages ved ordination af melatonin. Generelt gælder for alle præparater, at der er stor individuel variation på den maksimale plasmakoncentration (op til faktor 5).

Skema over melatoninpræparater

De 7 melatoninpræparater er herunder opstillet i et skema. Informationen om præparaterne er baseret på informationer fra produktresumeer og pro.medicin, d. 12. januar 2022.

Oversigten følger under billedet.

 

Mange kapsler og piller på blå baggrund

Melatonin forekommer i flere formuleringer og i forskellige styrker, til forskellige indikationer.

APPFWU02V