Skip til primært indhold

Oversigt over melatoninpræparater

Der er aktuelt 7 melatoninpræparater tilgængelige i forskellige formuleringer, styrker og til forskellige indikationer.

Melatonin

Melatonin er kroppens eget søvnhormon og spiller en stor rolle i regulering af ikke kun i søvn, men også døgnrytmen. Melatonin frigøres når kroppen begynder at indstille sig på at gå til ro til natten, fx at lyset aftager og har en direkte søvnfacilliterende virkning. Der er flere ting som kan spille ind på dette biologiske ur som melatonin bidrager til at fungere. Håndteringen af disse forstyrrelser er bl.a. det som er medtaget i de søvnhygiejniske råd.
Det er væsentlig også at indtænke effekten af den endogene melatonin når man behandler med exogent tilført melatonin.

Melatonin er markedsført i 7 præparater i Danmark. Indikationer samt styrke og formulering er forskellige, dette bør medtages ved ordination af melatonin. Generelt gælder for alle præparater, at der er stor individuel variation på den maksimale plasmakoncentration (op til faktor 5).

Skema over melatoninpræparater

De 7 melatoninpræparater er herunder opstillet i et skema. Informationen om præparaterne er baseret på informationer fra produktresumeer og pro.medicin, d. 12. januar 2022.

  Indikation Dosering inkl. doseringstidspunkt Formulering/
farmakokinetik
Circadin og
Mecastrin
Monoterapi ved korttidsbehandling af primær søvnløshed kendetegnet ved dårlig søvnkvalitet hos patienter i alderen 55 år eller derover 2 mg én gang daglig, 1-2 timer inden sengetid og efter indtagelse af mad. Denne dosis kan fortsættes i op til tretten uger. 2 mg depottablet.
Maksimal plasmakoncentration efter 0,75-2 timer (fastende) og 3 timer (samtidig fødeindtagelse).
Melatal Kortvarig behandling af jetlag hos voksne 3 mg dagligt ved sengetid efter lokal tid, begyndende ved ankomsten til destinationen, i maksimalt 4 dage. Hvis den normale dosis på 3 mg ikke virker tilstrækkeligt på symptomerne kan der tages 5 mg i stedet for 3 mg ved sengetid efter lokal tid. Tablet á 3 eller 5 mg.
-Samtidig fødeindtag kan øge absorptionen næsten 2 gange.
-Maksimal plasmakoncentration efter ca. 50 min.
Produktresume: Det anbefales, at der ikke indtages føde ca. 2 timer før eller 2 timer efter indtagelse af melatonin.
Melatonin ”AGB”

Kortvarig behandling af jetlag hos voksne.

Insomni hos børn og unge i alderen 6-17 år med ADHD, hvor søvnhygiejniske foranstaltninger har været utilstrækkelige.

Jetlag: 1-5 mg i maksimalt 5 dage.
Tages på et tidspunkt svarende til destinationens sengetid på rejser, der krydser 5 tidszoner eller mere, navnlig i østlig retning.

Insomni hos børn og unge med ADHD: Anbefalet startdosis er 1-2 mg 30-60 minutter før sengetid. Dosis kan øges med 1 mg hver uge, indtil det har en virkning, til et maksimum af 5 mg per dag, uafhængigt af alder.

Tablet á 1, 2, 3, 4 eller 5 mg.
Samtidig fødeindtag kan øge absorptionen næsten 2 gange.
Maksimal plasmakoncentration efter ca. 50 min.
Produktresume: Det anbefales, at der ikke indtages føde ca. 2 timer før eller 2 timer efter indtagelse af melatonin.
Melatonin ”Alternova” Kortvarig behandling af jetlag hos voksne Standarddosis er 2 mg daglig i maksimalt 5 dage. Dosis kan øges til 4 mg eller op til 6 mg, hvis standarddosis ikke giver tilstrækkelig lindring mod symptomerne. Den dosis, der er tilstrækkelig til at lindre symptomerne, skal tages i kortest mulig tid. Første dosis skal tages ved ankomst til destinationen ved den sædvanlige sengetid. Tablet á 2 mg.
Samtidig fødeindtag kan øge absorptionen næsten 2 gange.
Maksimal plasmakoncentration efter ca. 50 min.
Produktresume: Det anbefales, at der ikke indtages føde ca. 2 timer før eller 2 timer efter indtagelse af melatonin.
Melatonin ”Orifarm”

Kortvarig behandling af jetlag hos voksne.

Insomni hos børn og unge i alderen 6-17 år med ADHD, hvor søvnhygiejniske foranstaltninger har været utilstrækkelige.

Jetlag: Standarddosis er 3 mg dagligt i maksimalt 5 dage. Dosis kan øges til 6 mg, hvis standarddosis ikke giver tilstrækkelig lindring mod symptomerne. Den dosis, der er tilstrækkelig til at lindre symptomerne, skal tages i kortest mulig tid. Første dosis skal tages ved ankomst til destinationen ved den sædvanlige sengetid.

Insomni hos børn og unge med ADHD: Anbefalet startdosis er 1,5 mg (½ tablet) 30-60 minutter før sengetid. Dosis kan øges med 1,5 mg (½ tablet) hver uge, indtil det har en virkning, til et maksimum af 6 mg per dag, uafhængigt af alder.

Tablet á 3 mg.
Samtidig fødeindtag kan øge absorptionen næsten 2 gange.
Maksimal plasmakoncentration efter ca. 50 min.
Produktresume: Det anbefales, at der ikke indtages føde ca. 2 timer før eller 2 timer efter indtagelse af melatonin.
Slenyto Behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen 2-18 år med autismespektrumforstyrrelse (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor foranstaltninger til søvnhygiejne ikke har været tilstrækkelige. Anbefalet startdosis er 2 mg. Ved inadækvat respons bør dosis øges til 5 mg; den maksimale dosis er 10 mg. Tages 0,5-1 time før sengetid, sammen med eller efter et måltid. Depottablet á 1 eller 5 mg.
Maksimal plasmakoncentration efter 0,75-2 timer (fastende) og 3 timer (samtidig fødeindtagelse).
APPFWU01V