Skip til primært indhold

Væsentlige prisforskelle på antipsykotika

Der er væsentlige prisforskelle mellem de tilgængelige antipsykotika. Høje medicinudgifter kan være en byrde for patienten, og kan (måske) føre til non-compliance. Desuden har region og sygehus også udgifter til medicintilskud og vedlagsfri udlevering af medicin. 

Prisforskelle i antipsykotisk behandling

Behandlingsvejledningen inddrager ikke pris i vurderingen af lægemidlerne. Dette aspekt er relevant at have med, når man som behandler skal vælge mellem ligeværdige præparater. Der er væsentlige prisforskelle mellem de tilgængelige antipsykotika. Høje medicinudgifter kan være en byrde for patienten, og kan (måske) føre til non-compliance. Desuden har region og sygehus også udgifter til medicintilskud og vedlagsfri udlevering af medicin. 

I den regionale behandlingsalgoritme for psykotiske tilstande hos voksne (kan tilgås internt i psykiatrien via Infonet, DokID 54708), er det angivet, at  behandling med visse præparater er op til 30-40 gange så omkostningsfulde ift. behandling med de billigste inden for samme kategori. Dette er markeret med kursiv i algoritmen. 

Fx koster aripiprazol (Abilify) 1,3. kr pr. dag (20 mg), mens brexpiprazol (RXULTI) koster næsten 35 kr. om dagen (4 mg). På årsbasis er dette en forskel på mere end 12.000 kr. - en udgift som deles af patient og region/psykiatrisygehus. 

Nedenfor gives en oversigt over prisen pr. dag på peroral behandling med de forskellige antipsykotika. Depotbehandling er ikke medtaget. Priserne er tilgået den 26. januar 2021. Der er angivet pris for ækvieffektive doser som anført i Medicinrådets vejledning. 

Pris pr. dag for peroral behandling

Antipsykotika til anvendelse ved første behandlingsforsøg: 

Oplagt muligt førstevalg til nydebuterede, behandlingsnaive patienter: 

 • Aripiprazol (20 mg)  -  1,3 kr. pr. dag

Derudover:

 • Amisulprid (450 mg)  -  10,3 kr. pr. dag
 • Brexpiprazol (4 mg)  - 34,7 kr. pr. dag
 • Lurasidon (74 mg)  -  20,9 kr. pr. dag
 • Paliperidon (6 mg)  -  8,7 kr. pr. dag
 • Risperidon (4 mg)  -  1,2 kr. pr. dag

Antipsykotika som kan overvejes ved 2. og evt. 3. behandlingsforsøg: 

 • Alle præparater anført ovenfor

Derudover:

 • Cariprazin (4,5 mg)  -  35,5 kr. pr. dag

Antipsykotika som kan overvejes ved tidligst 3. behandlingsforsøg: 

 • Haloperidol (6 mg)  -  0,9 kr. pr. dag (pris for 5 mg)
 • Olanzapin (15 mg)  -  1,7 kr. pr. dag
 • Perphenazin (20 mg)  -  kun som depot i Danmark
 • Quetiapin (500 mg)  1,3 kr. pr. dag
 • Sertindol (16 mg)  -  31,1 kr. pr. dag
 • Ziprasidon (100 mg)  -  15,3 kr. pr. dag
 • Zuclopenthixol (33 mg)  -  4,0 kr. (pris kun for 32 mg)

Antipsykotika til anvendelse ved behandlingsresistent skizofreni:

 • Clozapin (300 mg)  -  1,0 kr. pr. dag
APPFWU02V