Skip til primært indhold

Fortællinger fra patienter tilknyttet Projekt Rygestop

Projekt Rygestop er et forskningsprojekt lavet i samarbejde mellem Vejle Kommune, Sundhedsafdeling og Vejle psykiatrisk afdeling, lokalpsykiatrien. De første patienter blev tilknyttet projektet i januar 2020.

Mette Knudsgaard Sørensen, som er projektsygeplejerske på projektet og tilknyttet intervention med video, fortæller i denne artikel om 3 forløb, der har gjort et særlig indtryk på hende, og sidst i artiklen vil en af deltagerne, Kirsten, fortælle hvad hun har fået ud af at have deltaget i Projekt Rygestop.

Med disse 4 fortællinger fra Projekt Rygestop, håber projektsygeplejersken at kunne give en indsigt i, hvor stor betydning et rygestop kan have for den enkelte både fysisk og psykisk.

Rygestop kan forbedre symptomer ved svær somatisk sygdom

Mette Knudsgaard Sørensen fortæller: Vi fik en 50-årig mand i rygestopforløb. Han er alvorlig hjertesyg og har haft flere indlæggelser på somatiske afdelinger. Hjertesvigtsambulatoriet havde opgivet at få ham til at stoppe med at ryge. Via hans primærbehandler i psykiatrien kom han i kontakt med projekt rygestop, og på dette tidspunkt røg han 80 cigaretter om dagen. Han er i behandling med Clozapin, der kræver særlig bevågenhed ved rygestop. De første mange uger, havde jeg dagligt kontakt over video. Han fik uddelt nikotinplaster via projektet. Han har haft mange recidiv i forløbet. Ved recidiv til rygning ses en mærkbar forværring i den somatiske tilstand, og han bliver indlagt. Efter recidiv, står jeg klar til fortsat at rådgive omkring rygestop. Så længe vi arbejder på rygestop, er der en chance for at det lykkes.

Grundet hans somatiske lidelse er det vigtigt, at vi ikke giver op. Ud fra mine data kan jeg beregne at patienten har været med i 10 måneder, og ud af disse har han i 8 måneder været røgfri. Han startede med at ryge 4 pakker om dagen, og i tilbagefaldsperioderne har han røget op til 2 pakker om dagen. Således har han samlet formået at reducere sit forbrug af cigaretter med 50 procent. Recidiverne sker i perioder, hvor han har det psykisk svært.  Aktuelt er han på nikotinplaster og røgfri, og han tror på, at denne gang vil det lykkes for ham at forblive røgfri.

Når personalet er en barriere for rygestop

Det næste patientforløb, jeg har lyst til at beskrive, handler om en kvinde på 55 år, bosiddende på et socialpsykiatrisk bosted. Hun røg ved opstart i projektet 40 cigaretter om dagen. Hendes behandler henviste hende til Projekt Rygestop. Hun havde paranoide vrangforestillinger om videokontakt, så hendes forløb har været udelukkende gennem telefonsamtaler og hjemmebesøg.

Hun var fra starten i et dilemma, da personalet på bostedet ikke bakkede op om hende rygestop. De mente, at hun var for psykisk dårligt til at arbejde med rygestop. Så forløbet blev ret hurtigt stoppet igen. Jeg mødte fysisk frem til nogle af de første samtaler og inviterede personalet med til samtalerne. Desuagtet mente de faste personaler, at det ville være for svært for kvinden at arbejde med rygestop.

Rygestopsstart, nedtrapning og andre tiltag til cigaretreduktion

Efter nogle uger kontaktede kvinden mig, og hun spurgte, om hun måtte starte igen, da hun mente, at det var vigtigt for hende at stoppe med at ryge. Hun kunne ikke overskue at sætte en stopdato, så hun ønskede at trappe ned. Hun valgte at trappe 5 cigaretter ned hver måned. Hun startede på 40 om dagen. Så måneden efter skulle hun ned på 35 stk. om dagen. Når det bliver den første, regner hun ud, hvor mange cigaretter hun skal bruge i næste måned, og hun køber dem alle på én gang.

Hun er nu nået til 15 cigaretter om dagen. Hun ligger 10 frem om morgenen, og så har hun de sidste 5 som en bonus, og derved ryger hun nogle dage mindre. Hun er stoppet med at ryge inde i lejligheden, og det betyder også, at hun ikke ryger om natten, da hun ikke har lyst til at gå ud. Hun oplever, at hendes søvn er bedre. Hun har fået et værdibevis og har købt nikotindrops. Hun tænker, at når hun er på 5 cigaretter, vil hun begynde at bruge drops, som den sidste del af rygestoppet. Hun føler rygestoppet gør hende stærk, for her er noget hun kontrollerer. Hun er stolt over, at hun kan gøre det, især da hun følte ingen troede på hende.

Rygestop kan forbedre funktionsniveau, søvn og alment velbefindende

En af vores andre deltagere er en 30-årig kvinde. Hun røg omkring 40 cigaretter om dagen. Hun var ved opstarten tilknyttet Opsøgende Psykoseteam og havde været det gennem 10 år. Hun var svært overvægtig, havde en inaktiv hverdag og med søvnbesvær gennem mange år. Hun var netop blevet udskrevet fra en lang indlæggelse på psykiatrisk afdeling, da hun blev tilknyttet Projekt Rygestop.

Vi havde dagligt videosamtaler, hvor vi i starten talte om det, hun var bange for i forbindelse med rygestop. Hun var bange for at skulle trappes ned i medicin. Rygning påvirker clozapin, således ses ved rygestop en øget koncentration af clozapin i blodet. Vi talte om, at vi kunne fokusere på koncentrationen i stedet for den daglige dosis af clozapin. Hun have taget meget på ifm. behandlingen med psykofarmaka og var bange for at tage endnu mere på ved rygestop.

Vi undersøgte og snakkede om, hvor hun kunne nedsætte hendes nuværende kost med 200 kcal, eller hvor meget fysisk aktivitet, der skulle til for at forbrænde 200 kcal. (rygere forbrænder ca. 200 kcal. mere i døgnet end en ikke ryger).

Den sidste ting, vi skulle have styr på inden et rygestop, var mestringsstrategier. Cigaretterne havde i mange år været en mestringsstrategi, når hun havde det psykisk svært. ”Der er intet, der gør det samme som en cigaret, når man har det svært”, var hendes oplevelse. Så dette er fortsat et meget vigtigt emne, når vi har vores ugentlige kontakt.

Vi brugte de første 3 uger på at tale om disse ting og så satte hun en stopdato. Hun valgte ikke at bruge plaster, men fik i forløbet 3 værdikuponer af Vejle Kommune á 300 kr. til brug af nikotin erstatningsprodukter. Hun købte nikotindrops, så når rygetrangen kom, tog hun en drops i stedet for.

Hun har i forløbet ikke haft et eneste tilbagefald. Hun er røgfri og ude af nikotinerstatning. Vi fortsætter med ugentlige samtaler med fokus på mestringsstrategier. I forløbet har hun tabt sig, da vores snak om kalorier i starten af rygestoppet motiverede hende til ændringer i kosten. Hun har siden rygestoppet sovet hele natten. Tidligere var hun oppe 4 gange om natten for at ryge. Den forbedrede søvn betyder, at hun har bedre energi i dagtimerne, og hun sover heller ikke om formiddagen.

Hun har yderligere motiveret flere af hendes veninder til rygestop og er blevet deres mentor i rygestop. Mentorrollen giver hende selvtillid. Hun er trappet ned i clozapin dosis, da hun efter rygestop ret hurtigt havde forhøjede serumværdier. Hun er fortsat psykisk stabil trods nedtrapningen.
Hun er afsluttet i Opsøgende Psykoseteam og er overgået til Almen Team. Dette betyder, at hun nu har kontakt til psykiatrien ca. 1 gang om måneden mod tidligere ugentligt. Hun er blevet mere fysisk aktiv og går i fitness og er begyndt at løbe. Det er fantastisk, hvad hun har opnået gennem sit rygestop, og tro mig, det har ikke været let, men alligevel er det lykkes så flot.

Kirsten fortæller om hendes oplevelse med Projekt Rygestop:

Jeg har været afhængig af cigaretter i 20 år. Jeg startede som 14-årig fordi jeg syntes, det var sejt. Jeg ville gerne være cool og hænge ud med drengene fra parallelklassen. Hvis jeg havde vidst, hvad det ville gøre ved mit helbred, havde jeg måske stoppet noget før, men jeg kunne faktisk godt lide at ryge. Jeg slappede af, når jeg røg, og jeg følte, jeg kunne styre mine følelser og kontrollere mit temperament. Men i realiteten var det jo cigaretterne der styrede mig, jeg var bare ikke bevidst om det.

Cigaretternes betydning på godt og ondt

Jeg har forsøgt at stoppe ubeskriveligt mange gange, og det har også lykkedes mig i længere perioder, men jeg er faldet tilbage hver gang, mest fordi jeg savnede det, eller jeg var psykisk udfordret. Jeg har en psykiatrisk diagnose, paranoid skizofreni, hvor jeg har brugt cigaretterne som et trøstemiddel. Jeg kunne lige ryge en ekstra cigaret mere, fordi så havde jeg det bedre bagefter, troede jeg. Jeg følte ikke jeg kunne være den bedste udgave af mig selv, hvis jeg ikke røg. Cigaretterne var som en del af min personlighed og det var svært bare at tænke, at jeg skulle skære noget af mig selv væk. Det var nærmest som at skære en arm væk.

Men mit helbred begyndte at svigte mig. Jeg var ved lægen og skulle lave en pustetest for at se, hvor stor en iltkapacitet jeg havde, og den viste desværre at jeg var tæt på at få KOL, som 30-årig. Min kondition var ikke eksisterende, jeg sov ikke om natten og jeg var oppe 3-4 gange for at ryge. Jeg fik også søvnapnø og sov ikke ordentligt i 2,5 år. Jeg var træt og uoplagt, jeg havde ingen energi og sov meget af dagen væk. Men jeg kunne stadig ikke stoppe med at ryge. Jeg var også bange for at tage på, idet jeg har taget meget på pga. medicin, og jeg måtte ikke tage mere på. Jeg gik med mange bekymringer omkring et rygestop, men jeg forsøgte alligevel sidste år og det holdte i 3,5 måned og jeg opdagede lige pludselig at kunne trække vejret, jeg peb ikke i halsen, jeg sov meget bedre og kunne overskue mange ting bedre. Desværre fik jeg det problematisk rent psykisk og startede med at ryge igen. Jeg tror, at det der skete var, at jeg mistede min trøstesmøg, og jeg formåede ikke at finde en erstatning eller gøre noget andet.

Der findes mange gode råd for erstatning, for eksempel at gå en tur eller bruge nogle mestringsstrategier. Jeg har hørt, at det tager 3 minutter at komme igennem abstinenserne, men det kan føles som en hel dag, og jeg kan ikke gå 25 ture om dagen.

Tilbud om rygestop

Jeg har været tilknyttet lokalpsykiatrien i 10 år, og i januar 2020 fik jeg tilbuddet om at være med i et forsøg omkring rygestop. Jeg har tidligere forsøgt med rygestopkursus fra kommunen, hvilket var en succes, og jeg havde allerede der fået en forsmag på, hvor godt jeg kunne få det, og hvor stor en motivation jeg faktisk havde i mig. Derfor takkede jeg ja til tilbuddet, til trods for at jeg ikke var klar. Forsøget handlede ligeså meget om at forberede et rygestop, som det handlede om at stoppe. Jeg blev introduceret til to måder at gennemføre forsøget på, og jeg havde klart en favorit. Enten kunne jeg få et tilbud om samtaler ugentligt med fremmøde i kommunen eller få et tilbud om individuelle videosamtaler flere gange om ugen, og jeg hældte mest til den sidste. Der blev lavet en lodtrækning, og jeg er glad for at jeg fik tildelt video forløb, for det var det jeg havde mest brug for. Udover det var jeg heldig at kende Mette, min rygestopkonsulent i forvejen, derfor var det også mere trygt for mig og gav mig mere ro indeni. Mette mødte mig der hvor jeg var i min proces, og derfor aftalte vi først at tage rygestoppet op til august, så jeg kunne vænne mig til tanken.

Rygestop, viden og motivation

Vi snakkede jævnligt sammen, og jeg satte til sidst min rygestopdato den 24. august, og jeg havde Mettes fulde opbakning. Jeg fik tilbud om samtaler hver dag, og den kæmpe støtte gjorde, at jeg troede på mig selv. Mette troede på mig og heppede på mig, fortalte mig om abstinenser, kropslige reaktioner, følelsesmæssige reaktioner, og vi snakkede endda også kost. Vi var omkring alle de aspekter, der er ved et rygestop, og jeg følte motivationen helt ind i sjælen. Det første stykke tid havde vi samtaler to-tre gange om ugen, men efterhånden som jeg blev mere stabil, satte vi samtaleforbruget ned. Mette spørger mig tit “ Har du været udsat for risikofyldte situationer siden sidst?” Og ja, det har der været en del af. Jeg har endda ringet til hende uden for aftale for at søge støtte. Jeg har været ude i situationer, som jeg ofte har forbundet med cigaretter. Som for eksempel med kaffe eller alkohol, men det har været nemmere end forventet, fordi jeg har brugt nikotinerstatning. Jeg har haft lyst til at ryge ofte, men nikotintyggegummi har været en god hjælp. Jeg har fået 3 kuponer på 300 kr. til at købe erstatning for, og det har været en luksus og en motivationsstarter.

Effekt af rygestop

Jeg har nu været røgfri i 3,5 måned, og jeg er ved at overgå min sidste røgfrie periode. Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg sover hele natten, jeg kan trække vejret, min lugtesans er blevet intakt, jeg lugter ikke af røg, men om min kondition er blevet bedre er endnu ikke blevet bekræftet, der skal vidst lidt motion til også. Mettes støtte har ikke kun været samtaler og snak om reaktioner, men også hvordan det går i al almindelighed da mine hverdagsfølelser og hverdag hænger meget sammen med, hvordan jeg klarer mit rygestop.

Jeg har været dybt afhængig af cigaretterne, men med den rette støtte er det lykkedes mig at stoppe, og jeg skal aldrig ryge igen. Jeg vil ikke udsætte mit helbred for det og ej heller sætte min søvn på spil igen. Psykisk kan jeg godt mærke, jeg stadig er udfordret, men jeg føler, jeg har det meget bedre, for nu ER det mig, der er i kontrol og jeg lader mig ikke styre længere. Jeg har givet slip.

APPFWU01V