Skip til primært indhold

Udskilles venlafaxin depottablet uomdannet?

Case - venlafaxin depottablet

Case: En mand som er i behandling med venlafaxin, quetiapin og en hel del somatisk medicin. Ved en konsultation i praksis fortæller patienten, at han er ophørt med quetiapin 200 mg, da de alligevel kommer ud hele i den anden ende. Vi i Psykiatriens Medicinrådgivning kontaktes egentlig med henblik på at patienten var ophørt med quetiapin og hvorledes dette skulle håndteres. Vi aftaler dog med lægen at undersøge årsagen til, at en tablet tilsyneladende passerer mavetarmsystemet uændret.

Tabletformulering

Der findes flere måder, hvorpå tabletter og kapsler kan formuleres. For et lægemiddel som venlafaxin med en forholdsvis kort halveringstid, er det hensigtsmæssigt, at lægemidlet frigives over længere tid. Der kan også være andre forhold, som gør det hensigtsmæssigt, at et lægemiddelstof frigøres over længere tid.

Case: Fokus rettes på den medicin, som er depotformuleret, og eftersom venlafaxin er det eneste psykofarmakum, som er på medicinlisten, er det nærliggende for os i Psykiatriens Medicinrådgivning at starte undersøgelsen her.

Venlafaxinformulering

Venlafaxin er på det danske marked kun tilgængelig i en depotformulering. De fleste venlafaxinpræparater, er formuleret som depotkapsler, hvor der inde i en kapsel er små pellets, som også medvirker til længerevarende frigørelse af venlafaxin. Én producent har venlafaxin formuleret som depottabletter. Det særlige ved venlafaxin depottabletterne er, at det er en osmotisk virkende tablet.

Osmotisk virkende tablet

En osmotisk virkende tablet, matrix- eller gittertablet, er særlig, fordi det ligner, at tabletten kvitteres uændret i afføringen. Medicinen ligger i ”myregange” inde i tabletten, og flyder/diffunderer ud under passage, i mave-tarmsystemet. Hylsteret er efter endt passage i mavetarmsystemet tømt for medicin, men det er klart, at patienten reagerer på situationen, når hylsteret kan ses i afføringen. Nogle gange farver producenten hylsteret mørkt, for at det er kamufleret i afføringen, men ikke i dette tilfælde.

Da undersøgelse af tabletten som kom helt ud stod på manglende informationen omkring at ”Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.” Dette er nu anført også på promedicin.dk

Case: Patienten havde ikke seponeringssymptomer efter ophør med quetiapin. Endvidere oplevede han faktisk at føle sig mere frisk om dagen. Derfor var der aktuelt ikke nogen grund til at genoptage behandlingen med quetiapin. Patienten blev tryg ved at vide at han modtager antidepressiv behandling og har nu også en forklaring på, hvorfor matrixtabletterne ikke opløses.

”Problemet” med skift fra kapsler til tabletter kan ske ved medicinprisernes takstskift, da depotkapslerne er substituerbare med depottabletterne.

APPFWU02V