Skip til primært indhold

Valproat

Valproat er et antiepileptikum som også anvendes som stemningsstabiliserende behandling, ved bipolar lidelse.

I instruksen om vedligeholdelsesbehandling af bipolar affektiv lidelse i Region Syddanmark er valproat angivet som en mulig tillægsbehandling hos patienten som overvejende har maniske episoder. Valproat kan desuden anvendes ved akut mani.

Kvinder og valproatbehandling

Der er begrænsninger vedr. anvendelsen som særligt vedrører kvinder. Valproat er teratogent og hyppigheden af og risikoen for misdannelser gør, at valproat ikke bør anvendes til kvinder i den fødedygtige alder. Foruden de medfødte misdannelser, som inkluderer neuralrørsdefekter, læbe-/ganespalte, defekte lemmer, høre- og synsrelateret påvirkning, viser data også, at der kan være udviklingsforstyrrelse og negative konsekvenser ift. mental udvikling.

Pga. disse alvorlige misdannelser bør valproat ikke benyttes til kvinder, medmindre andre behandlinger er ineffektive eller ikke tolereres. Hvis valproat endelig er eneste mulighed for behandling, er et strengt præventionsprogram påkrævet. Rammerne herfor er anført i produktresuméerne for præparater indeholdende valproat.

Interaktioner med valproat

Valproat har en hæmmende effekt på glukuronideringen (som er en anden metaboliseringsvej end den via CYP-enzymerne). Denne påvirkning spiller ind på en længere række af antiepileptika. I psykiatrisk henseende er det lamotrigin som her fremhæves og hvor det kan have den betydning at niveauet af lamotrigin kan stige med risiko for udvikling af alvorlig hududslæt. Koncentrationen af lorazepam kan også fordobles når det gives sammen med valproat.
Herudover er det nævnt at valproat muligvis kan potensere effekten af andre psykofarmaka. Bl.a. nævnes MAO-hæmmere og antidepressiva hvor anbefalingen er at dosisjustere ift. det kliniske billede. Endvidere nævnes specifikt for diazepam at dennes metabolisering herved er reduceret med op til en fjerdedel og for lorazepam kan plasmaudskillelsen heraf være op til 40 % reduceret.

Dosering

Indikationen for behandlingen spiller ind på doseringen, men en daglig dosis svarende til 20 mg valproat pr. kg legemsvægt. Til behandling af maniske episoder anbefales en startdosis på 750 mg, men den gennemsnitlige dosis valproat er på mellem 1000 mg til 2000 mg. Producenten angiver at plasmaniveauet dog bør ligge på 300-700 micromol/L for at opnå klinisk effekt.
Som vedligeholdelsesbehandling anbefales justering ud fra det kliniske billede til lavest mulige effektive dosis.

Formulering

Valproat findes i mange forskellige formuleringer; oral opløsning, orale dråber, depotgranulat, injektions- og infusionsvæske foruden tabletterne som findes både som entero- og depottabletter og endelig som depotkapsler.
Enterotabletter overtrukket med en særlig type overtræk, som ikke bliver ødelagt af mavesyren. Enterotabletten bliver derfor først opløst i tarmen. Depottabletten frigiver til forskel herfra det aktive stof over flere timer. Depottabletterne er endvidere formuleret i en matrix hvilket betyder at dette hylster udskilles i tabletlignende form med fæces.
Ift. farmakokinetikken for de forskellige varianter af valproat, angiver pro.medicin at der opnås maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer for den orale opløsning, efter 3-5 timer for enterotabletter og depotkapsler, og efter 5-10 timer for depottabletter og depotgranulat.

Kilder:

Produktresumé for valproat
Pro.medicin

APPFWU01V