Skip til primært indhold

Information til patienter om lithium og clozapin

Der er udarbejdet information til patienter og sundhedspersonale vedr. potentielt alvorlige bivirkninger til lithium og clozapin. Materialet er udarbejdet af to bachelorstuderende inden for farmaci (clozapin) samt Lægemiddelkomiteen for psykiatri (lithium).

Patientkort - lithium og clozapin

Det er muligt at bestille patientkort om lithium og clozapin til udlevering til patienter i behandling hermed. Kortene omfatter information om potentielt alvorlige bivirkninger, og hvornår og hvordan patienten skal reagere. På bagsiden af kortene findes information til sundhedspersonale om disse bivirkninger, og hvordan der skal handles herpå. Dette er primært tiltænkt sundhedspersonale, som ikke arbejder i psykiatrien, fx en vagtlæge der ikke har erfaring med clozapin og derfor ikke har kendskab til behovet for akutte blodprøver ved feber.

Ud over de trykte kort, er informationen også tilgængelig på psykiatriens hjemmeside. 

Kendskabet til patientkort og information på nettet vil også blive udbredt via andre kanaler, fx til PsykInfo og socialpsykiatriske bosteder. Almen praksis gøres bekendt med kortene vedr. lithium.

Bestilling af patientkort på Designportalen

Patientkortene kan bestilles på Designportalen i Project Organizer. De fleste sekretærer har en brugerprofil hertil. 

På Psykiatriens Intranet er der information om designportalen, hvor der også kan oprettes brugerprofiler.

Har du allerede adgang, kan du også gå direkte til Designportalen for bestilling.

Kortene ligger under Psykiatrien i mappen Fælles, Klinikken, med materialenumre 163390 (lithium) og 163391 (clozapin).

Prisen på patientkortene i designportalen er 2 kr. pr. stk. ekskl. moms og forsendelse. Der skal minimum bestilles 50 stk. ved hver bestilling.
Privatpraktiserende psykiatere har ikke adgang til Designportalen, men er velkomne til at henvende sig til os i Psykiatriens Medicinrådgivning, så finder vi en løsning, hvis privatpraktiserende psykiatere ønsker at bestille patientkort.

Adgang til informationen på internettet

Hvis patienterne ønsker informationen direkte på deres telefon:

Kan de finde her på hjemmesiden under 'undersøgelse og behandling'.

Informationen er desuden gjort klar til visning i app’en "Mit Sygehus", når den udrulles i afdelingerne.

APPFWU01V