Skip til primært indhold

Succes af rygestopbehandling til patienter med psykisk sygdom

Projekt Rygestop beskrives af Lektor Peter Hjorth

Peter Hjort, projektsygeplejerske, fortæller:

I projektet vil vi sammenligne effekten af 2 forskellige rygestopstilbud målrettet patienter med psykisk sygdom; En ny behandling bestående af daglige videokonsultationer og den traditionelle behandling med fremmøde én gang om ugen. Behandlingerne udføres af erfarne psykiatriske sygeplejersker/terapeuter og inkluderer motivationsteknikker, rådgivning, nikotinerstatningsterapi og evt. trangsnedsættende medicin. Formålet er, at der i fremtiden vil kunne implementeres en optimeret rygestopbehandling til psykisk syge patienter.

Projektet udføres henholdsvis ved Psykiatrisk ambulatorier Kolding, Fredericia og Vejle og ved Veje Kommunes Sundhedsafdeling.

Status på forskningsprojektet pr. juni 2021. Projektet har været i gang i over 1 år og fungerer meget tilfredsstillende. Der er efterhånden stor interesse blandt patienter og personale om projektet. Projektet fungerer meget tilfredsstillende mellem Vejle Kommunes Sundhedsafdeling og Lokalpsykiatrien i Vejle. Projektet er udvidet med Lokalpsykiatrierne i Fredericia og Kolding i 2021.

Der opnås tilfredsstillende rygestoprater, og de deltagende patienter arbejder målrettet med at stoppe med at ryge. Der er pt ca. 50 patienter, der har gennemført projektet eller er i gang med det.

Der er planlagt videnskabelig artikel om rygestoprater i de to behandlingstilbud.

Desuden indsamler projektet indeks og halvårlige data om sundhedsøkonomiske forhold og livskvalitet, og resultaterne skal ligeledes publiceres.

Kontakt

Mette Sørensen

Projektsygeplejerske

Psykiatrisk Afdeling Vejle


Peter Hjorth

Lektor

Psykiatrisk Afdeling Vejle


APPFWU02V