Skip til primært indhold

Oversigt over depot-antipsykotika

Oversigt over depot-antipsykotika

Forud for opstart med depot-antipsykotika gælder det, at patienten initialt skal behandles med peroralt antipsykotikum for at påvise tolerabilitet og respons. 

Oversigten for de antipsykotika, som findes i en depotformulering, følger under billedet. 

Yderligere information, som er anført i produktresuméet, er angivet herunder:

  • Haloperidol: I visse tilfælde kan det være nødvendigt at justere doseringsintervallet. Det kan overvejes at supplere med haloperidol tabletter i forbindelse med skift til Serenase Dekanoat, ved dosisjustering eller i perioder med forværring af psykotiske symptomer (baseret på individuelt patientrespons). Den samlede totale dosis af haloperidol fra begge formuleringer må ikke overstige den tilsvarende maksimale orale haloperidoldosis på 20 mg/dag. Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 15-40 nmol/L.
  • Olanzapin: Der er forekommet postinjektionssyndrom med symptomer som ved overdosering - i de fleste tilfælde bl.a. bestående af sedation og/eller delirium. I alle tilfælde sås fuldstændig bedring inden for 24-72 timer. Syndromet ses i sjældne tilfælde (< 0,1% per injektion) inden for 1 time efter injektionen og i meget sjældne tilfælde (< 0,01% pr. injektion) efter 1-3 timer. Udlevering NBS, som betyder at det kun må ordineres af læger på specialeafdelinger (psykiatri). Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 25-150 nmol/L.
  • Perphenazin: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 2-6 nmol/L gældende i hele doseringsintervallet.
  • Zuclopenthixol: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 8-30 nmol/L efter 5-7 dages behandling
  • Flupenthixol: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 2-8 nmol/L ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.
  • Paliperidon: OBS pga. depotvirkningen kan patientens respons evt. først ses efter flere måneder. Vejledende terapeutisk interval for plasmakoncentrationen er 47-120 nmol/L
  • Risperidon: Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 50-200 nmol/L.

Kilder: produktresume.dk

Farmakologi, OUH

Rådgivning om missede doser kan i mange tilfælde findes i produktresumeerne, eller der kan rettes henvendelse til Psykiatriens Medicinrådgivning.

Hvor skift til depot antipsykotika kan foretages ud fra beskrivelserne i ovenstående og uddybende i produktresumeerne, er skift fra depot-antipsykotika oftest noget mere kompliceret. Dette primært pga. den lange varighed, inden antipsykotikum fra depotbehandlingen er helt elimineret. Rådgivning omkring skift fra depotbehandling kan fås hos Psykiatriens Medicinrådgivning.

Sp
APPFWU02V