Skip til primært indhold

Teams i Lokalpsykiatri Kolding

Lokalpsykiatrien i Kolding består af 6 teams, der hver især er specialiseret i behandling og udredning inden for et eller flere bestemte psykiatriske områder.

F-ACT team 1 og 2

Teamet behandler patienter med forskellige psykiske diagnoser, psykologiske problemstillinger samt varetager selvmordsforebyggelse.

F-ACT team 3

Teamet behandler patienter med en psykotisk lidelse og unge med en debuterende skizofreni diagnose.

F-ACT er en forkortelse for Flexible-Assertive Community Treatment, og betyder at du bliver tilbudt et standardiseret eller intensiveret behandlingstilbud, der er fleksibelt og tilpasset dit behov. Målet med behandlingen er, at du får et liv der er meningsfyldt og tilfredsstillende for dig. Forløbet bliver tilrettelagt ud fra dine behov, ønsker og målsætninger i livet.

Team for spiseforstyrrelser

Teamet behandler patienter med en spiseforstyrrelse.

Team for personlighedsforstyrrelser

Teamet behandler patienter med personlighedsforstyrrelser.

Udredningsteam

Udredningsteamet udreder patienter med udiagnosticeret lidelse og sikrer at patienter henvises til relevant behandlingstilbud.

APPFWU02V