Skip til primært indhold

Psykometriredskaber

Det er afgørende, at kunne indsamle valide og pålidelige data inden for et fagligt og videnskabeligt felt. Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense er enedistributør af CBCL-skemaer til børn.

Henvendelse

Dorte Aadal Villemoes

Forskningssekretær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


99 44 86 81

Som fagperson kan du rekvirere følgende ved henvendelse til forskningssekretariatet:

  • CBCL forældre-skema om kompetencer og adfærd hos børn i alderen 4-16 år
  • YSR selvrapport-skema om kompetencer og adfærd hos børn i alderen 11-16 år
  • TRF lærer/pædagog-skema om kompetence og adfærd hos børn i 1½ - 5 år
  • CBCL forældre-skema om kompetencer og adfærd hos børn 1½ - 5 år
  • CBCL pædagogversion om kompetence og adfærd hos børn 1½ - 5 år
  • Log-in til CBCL-databasens softwareprogram
  • CBCL-manual – vejleder i anvendelse af software og i hånd-scoring skemaer
  • BMP-P-forældreskema 6 – 16 år
  • BMP-Y-Unges selvrapport 11-16 år
  • BMT-T-Lærerskema 6-16 år

Der henvises til ASEBA’s hjemmeside (Asenbach System of Empirically Based Assesment).

APPFWU01V