Skip til primært indhold

Udleveringsgruppe NB-S. Bekendtgørelse (2020)

I psykiatrien er det clozapin og Zypadhera (olanzapin depot) der tilhører udleveringsgruppe NB-S

Bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler er blevet opdateret mht. ordination af lægemidler i udleveringsgruppe NB-S; for psykofarmaka drejer det sig om clozapin og Zypadhera.

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 6, stk. 8:
”Lægemidler i udleveringsgruppe »NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet.”

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler link.

Ovenstående betyder, at alle recepter på NB-S lægemidler anvist af læger på sygehuse kan ekspederes på apoteket uden hensynstagen til afdeling eller speciale, da dette ikke længere er forbeholdt speciallæger med relevant speciale.

 

APPFWU01V