Skip til primært indhold

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM)

Forskningsenheden har en forskningsleder, der udover at varetage egne forskningsaktiviteter, har fokus på den faglige udvikling og støtter de forskellige forskningsaktiviteter lokalt.

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM)

Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark & Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet.

Kerneopgaverne for RFM 

Kerneopgaverne er at udvikle og vedligeholde en klinisk forskningskultur og at forsknings og evidensbasere klinisk retspsykiatrisk praksis til gavn for patienter, pårørende og personale. Samt at varetage forskning, undervisning af personale og projektvejledning, herunder vejledning af ph.d.-studerende.

Formål

 • Igennem patientnær og praksisrelevant forskning at generere viden om, udvikle, afprøve og implementere forskning inden for strategisk udvalgte områder med henblik på at evidens- eller forsknings-basere klinisk retspsykiatrisk sygepleje og behandling af retspsykiatriske patienter i klinisk praksis.
 • At forbedre kvaliteten af de sundhedsfaglige interventioner for og i tæt samarbejde med retspsykiatriske patienter, pårørende, professionelle og øvrige relevante nationale og internationale institutioner.

"Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste."

Vi ønsker signifikant bedre behandling og pleje til gavn for vores retspsykiatrisk patienterne, deres pårørende og personale. Derfor ønsker vi en forskningsenhed, der udfører grundig, systematisk, massiv, solid og innovativ forskning på en lang række grundlæggende områder.

Forskningsområder

Forskningsområderne for 2021 - 2025 er:

 • Reduktion af tvang
 • Pårørende og Patient inddragelse
 • Forebyggelse af kriminalisering & misbrug
 • Ulighed i sundhed
 • Sædelighedskriminalitet og traume forskning

Ledelsen består af:

Professor og forskningsleder, ph.d., Frederik Alkier Gildberg og er organisatorisk underlagt Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Middelfart samt IRS.

Kontakt

Frederik Alkier Gildberg

Professor i respsykiatri og forskningsleder


99 44 81 20 Læs mere om forskerne i enheden på SDU's forskerportal

Ph.d.- og forskningsprojekter

Igangværende Ph.d.-projekter:

 • How to prevent the metabolic syndrome in Danish forensic psychiatric patients– Investigating where the metabolic syndrome prevention should be implemented, which physical activity and dietary behaviours it should target, and which barriers, facilitators, and motivators to consider in the implementation.
  Ph.d. stud. Anne Louise Winkler Pedersen, 2017-
 • Hvordan kan patienter involveres i psykiatrisk pleje? Generering af ny viden om patientinvolvering i behandlingspsykiatrien gennem aktionsforskning.
  Ph.d. stud. Kristian J. Paaske, 2019-
 • Relatives of mentally ill patients in forensic and general psychiatry - Those who fight alaongside.
  Ph.d. stud Tina Kirstine Vestphal, 2020- 

Afsluttede Ph.d.-projekter

 • Religion, and Spirituality: A study on how psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice.
  Ph.d. stud. Ricko Damberg Nissen, 2016-2019 (sep).
 • En undersøgelse af udfordringer i brugen af telemedicin hos ældre med depression - Collaborative care med brug af videokonferencer i interprofessionel kommunikation og behandling.
  Lone Fisker, 2015- 2019 (okt).
 • Violence and threats against forensic mental health staff - Forensic healthcare workers perception of violence and threats against staff and subsequent impact on mental health care and environment.
  Gitte Munksgaard, 2017-2019 (juli).
 • Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry - Patient and relatives’ perceptions and perspectives on mechanical restraint in forensic psychiatry.
  Ph.d. stud. Ellen Boldrup Tingleff, 2015-2019 (feb).
 • Development af the MR-CRAS (Mechanical Restraint - Confounders, Risk, Alliance Score) and validation of its measurement properties among forensic psychiatric staff and experts.
  Ph.d. stud. Lea Deichmann Nielsen, 2014-2018 (dec).

Igangværende forskningsprojekter

 • The Humor Project - The Forensic mental health inpatient perspective.
 • The RECORE Program: Reducing Coercive and Restrictive-practises
  • "Adjustment and validation of the Mechanical Restrain - Confounders, Risk, Alliance Score (MR-CRAS)". A Surface-Content Validation of MR-CRAS in General Psychiatry. Time: 2021-2023.
  • The WAPS project - Workplace reported violence Associated with Psychiatric Staff - Characteristics of self-reported workplace related violence and threats associated with mental health staff. Time: 2020-2025.
  • The Conflict Tolerance Scale (CTS). Time: 2021-
  • Reduction of mechanical restraint episodes in forensic psychiatry. An intervention development study where the staff and patient perspectives from the qualitative research are compared and intervention theory is developed in relation to existing literature. Time: 2020-2023.

Se en liste over forskningspublikationer.

APPFWU01V