Skip til primært indhold

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM)

Forskningsenheden har en forskningsleder, der udover at varetage egne forskningsaktiviteter, har fokus på den faglige udvikling og støtter de forskellige forskningsaktiviteter lokalt.

Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM)

Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark & Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet.

Kerneopgaverne for RFM 

Kerneopgaverne er at udvikle og vedligeholde en klinisk forskningskultur og at forsknings og evidensbasere klinisk retspsykiatrisk praksis til gavn for patienter, pårørende og personale. Samt at varetage forskning, undervisning af personale og projektvejledning, herunder vejledning af ph.d.-studerende.

Formål

  • Igennem patientnær og praksisrelevant forskning at generere viden om, udvikle, afprøve og implementere forskning inden for strategisk udvalgte områder med henblik på at evidens- eller forsknings-basere klinisk retspsykiatrisk sygepleje og behandling af retspsykiatriske patienter i klinisk praksis.
  • At forbedre kvaliteten af de sundhedsfaglige interventioner for og i tæt samarbejde med retspsykiatriske patienter, pårørende, professionelle og øvrige relevante nationale og internationale institutioner.

"Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste."

Vi ønsker signifikant bedre behandling og pleje til gavn for vores retspsykiatriske patienter, deres pårørende og personale. Derfor ønsker vi en forskningsenhed, der udfører grundig, systematisk, massiv, solid og innovativ forskning på en lang række grundlæggende områder.

Forskningsområder

Forskningsområderne for 2021 - 2025 er:

  • Reduktion af tvang
  • Pårørende og Patient inddragelse
  • Forebyggelse af kriminalisering & misbrug
  • Ulighed i sundhed
  • Sædelighedskriminalitet og traume forskning

Ledelsen består af:

Professor og forskningsleder, ph.d., Frederik Alkier Gildberg og er organisatorisk underlagt Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Middelfart samt IRS.

Kontakt

Frederik Alkier Gildberg

Professor i retspsykiatri og forskningsleder


99 44 81 20
APPFWU02V