Skip til primært indhold

Behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Medicinrådet har i juli 2020 offentliggjort deres behandlingsvejledning vedr. antipsykotisk behandling af børn og unge ved psykotiske tilstande. I denne artikel har vi lavet et sammendrag af vejledningen. Medicinrådet inddrager ikke non-farmakologiske interventioner og disse er derfor ikke nærmere beskrevet, men det skal nævnes at  antipsykotisk behandling aldrig må stå alene, men at det altid skal ledsages af psykosociale interventioner. 

Anbefalinger om antipsykotisk behandling hos børn og unge

Anbefalingerne om præparatvalg til børn og unge er aldersopdelt, hvilket foruden sikkerhedsprofilen skyldes, at præparaternes indikationer i Danmark er forskellige afhængig af alder. Det gælder, at ingen præparater er godkendt i Danmark til behandling af skizofreni hos børn under 13 år. Nogle af præparaterne er godkendt til andre indikationer i Danmark, og andre er godkendt af FDA.

For børn på 13 år eller derover, er anbefalingen, at aripiprazol bør udgøre første behandlingsforsøg. For børn under 13 år gælder det, at risperidon bør overvejes forud for aripiprazol. Dette skyldes at risperidon er godkendt til andre indikationer (aggression ved mental retardering) til børn under 13 år og dermed vurderet sikker til brug i den aldersgruppe. 

Valg af antipsykotikum (a-f viser prioriteret rækkefølge)

1. behandlingsforsøg

Anvend til behandlingsnaive patienter:

2. el. 3. behandlingsforsøg

Skift pga. manglende effekt eller bivirkninger til:

3. el. 4. behandlingsforsøg

Overvej ved manglende effekt af to antipsykotika skift til:

Unge fra 15-17 år

a. Aripiprazol

b. Paliperidon

 

 

 

a. Aripiprazol

b. Paliperidon

c. Lurasidon

c. Quetiapin

c. Risperidon

d. Clozapin

e. Olanzapin

f. Haloperidol

 

 

Børn 13-14 år

a. Aripiprazol

b. Lurasidon

b. Paliperidon

b. Quetiapin

b. Risperidon

a. Aripiprazol

b. Lurasidon

b. Paliperidon

b. Quetiapin

b. Risperidon

c. Clozapin

d. Olanzapin

e. Haloperidol

 

 

Børn under 13 år

a. Risperidon

b. Aripiprazol

 

a. Risperidon

b. Aripiprazol

c. Quetiapin

d. Clozapin

e. Haloperidol

 

Vær opmærksom på at rækkefølgen (a-f) er forskellig for præparaterne i de forskellige aldersgrupper.

Tabellen er kopieret fra Medicinrådets behandlingsvejledning og beskriver de aldersopdelte anbefalinger for valg af antipsykotikum.

Bivirkninger ved antipsykotisk behandling hos børn og unge

En anden faktor af afgørende betydning for rækkefølgen af præparaterne i ovenstående anbefaling er bivirkningsprofilen.

Herunder fremhæves udvalgte bivirkninger, som nævnes i vejledningen: 

Vægtøgning

 • Olanzapin bør kun undtagelsesvis anvendes til behandlingsnaive patienter
 • Behandling med olanzapin bør pågå i kortest mulige tid
 • Hvis der er vægtøgning, bør præparatskift til aripiprazol eller lurasidon forsøges, da disse er mindst tilbøjelige til at give vægtøgning

EPS (ekstrapyramidale symptomer) og akatisi

 • Der er ikke belæg for at skelne mellem præparaterne hos behandlingsnaive patienter
 • Hvis der ved aripiprazol eller paliperidon optræder EPS eller akatisi, eller ved lurasidon optræder EPS, kan quetiapin overvejes

Hyperprolaktinæmi

 • Bivirkningen optræder hyppigere hos børn og unge
 • Særligt risperidon og paliperidon kan øget prolaktinniveauet
 • Aripiprazol kan omvendt føre til hypoprolaktinæmi
 • Svær hyperprolaktinæmi kan føre til stop eller forsinkelse af pubertetsudvikling
 • Ved moderat hyperprolaktinæmi kan der ses oligomenoré, amenoré, infertilitet og seksuelle forstyrrelser (lyst- og funktionsevne)
 • Der er ikke belæg for at fravælge præparater med risiko for prolaktinstigning
 • Produktresumeet for risperidon anbefaler en monitorering af endokrin status hos børn og unge, herunder en baselinescreeening
 • Ved behov for præparatskift nævnes det, at aripiprazol, lurasidon eller quetiapin kan forsøges
 • Det beskrives endvidere, at hyperprolaktinæmi skal håndteres, men at det ikke må stå i vejen for psykosebehandling

Sedation

 • Der er ikke belæg for at skelne mellem antipsykotika ift. risikoen for sedation
 • Ved behov for sedation med henblik på at bedre nattesøvn hos børn og unge med psykose kan man overveje at vælge quetiapin fremfor at tillægge fx. benzodiazepiner eller andre sederende lægemidler
 • Der er ikke evidens for at anbefale skift til andet antipsykotikum hos patienter, som oplever dagtidssedation

Depotbehandling til børn og unge er kun sparsomt belyst. Depotbehandling kan overvejes hos patienter som har problemer med at følge det anviste doseringsregime.

Antipsykotisk polyfarmaci bør undgås hos børn og unge, pga. risikoen for flere bivirkninger.

I baggrundsnotatet fra Medicinrådet er der endvidere anført anbefalede doser til børn og unge.

Kilde: Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antipsykotika til behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge. Medicinrådet. oktober 2022

APPFWU01V