Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler voksne i alderen 20 år og opefter. Vi består af et almenpsykiatrisk døgnafsnit, en lokalpsykiatri med specialiserede funktioner, fem retspsykiatriske døgnafsnit, et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit og retspsykiatriske ambulante funktioner. Derudover har vi flere tværgående funktioner i afdelingen.

Ledelsen Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Louise Ahrendt

Cheflæge


99 44 81 02

Jan Rosenbjerg Albertsen

Chefsygeplejerske


99 44 81 01

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning


24 62 65 09

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i voksenpsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Kontaktoplysninger for myndigheder

EAN-nr.: 57 98 00 257 03 66

Momsnummer: 33 48 89 39

CVR-nr.: 29 19 09 09 (Region Syddanmark)

P-nr:. 10 03 30 89 08

SE nr.: 31 00 05 99

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

Ledelse af tværgående funktioner

Mette Outtrup Braad

Ledende psykolog


99 44 84 10

Charlotte Vestergaard Pedersen

Ledende socialrådgiver


99 44 82 20

Merete Wildt

Ledende fysioterapeut


99 44 84 01

Vakant

Ledende ergoterapeut


99 44 83 91

Susanne Hansen

Sekretariatsleder


99 44 82 01
APPFWU01V