Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler voksne i alderen 18 år og opefter. Vi består af et almenpsykiatrisk døgnafsnit, en lokalpsykiatri med specialiserede funktioner, fem retspsykiatriske døgnafsnit, et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit og retspsykiatriske ambulante funktioner. Derudover har vi flere tværgående funktioner i afdelingen.

Ledelsen Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Louise Ahrendt

Cheflæge


30 44 84 63

Jan Rosenbjerg Albertsen

Chefsygeplejerske


20 32 78 61

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning


24 62 65 09

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i voksenpsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Kontaktoplysninger for myndigheder

EAN-nr.: 57 98 00 257 03 66

Momsnummer: 33 48 89 39

CVR-nr.: 29 19 09 09 (Region Syddanmark)

P-nr:. 10 03 30 89 08

SE nr.: 31 00 05 99

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

Ledelse af tværgående funktioner

Mette Outtrup Braad

Ledende psykolog

Psykologer


21 38 98 71

Charlotte Vestergaard Pedersen

Ledende socialrådgiver

Socialrådgivere


21 15 36 08

Merete Wildt

Ledende fysioterapeut

Fysio- og Ergoterapeuter


24 63 21 83

Susanne Hansen

Sekretariatsleder

Sekretariat


29 64 72 06

Tanja Bjerg

Konst. ledende lægesekretær

Lægesekretærer


24 61 37 91

Afdelingskoder og lokationsnumre for henvisning

Psykiatrisk afsnit i Middelfart

Afdelingskode: 4212650

Lokationsnummer: 5790000185887


Psykiatrisk ambulatorium i Middelfart

Afdelingskode: 4212659

Lokationsnummer: 5790000185917


APPFWU02V