Skip til primært indhold

Alkoholabstinens – observation og behandling. Retningslinje (2021)

I februar 2021 blev den tværregionale retningslinje omkring alkoholabstinens, -observation og behandling offentliggjort på infonettet. Den har dokument ID 710098.

I februar 2021 blev den tværregionale retningslinje omkring alkoholabstinens, -observation og behandling offentliggjort på infonettet. Den har dokument ID 710098.

Benzodiazepiner er førstevalg til behandling af alkoholabstinens og behandlingen skal påbegyndes, når der er abstinenssymptomer. Det præparat, der er bedst undersøgt er chlordiazepoxid (Klopoxid, Risolid). Alternativt kan diazepam (Stesolid) benyttes, især hvis det ikke er muligt for patienten at indtage peroral behandling, da diazepam forekommer i andre formuleringer bl.a. i.v. og i.m. Diazepam foretrækkes også hos patienter med kronisk nedsat leverfunktion. Hos et fåtal af patienter som ikke har tilstrækkelig effekt af benzodiazepiner (fx ved ventrikelretention), kan phenobarbital (specialistopgave) anvendes. Der findes ikke en antidot til phenobarbital.

Både chlordiazepoxid og diazepam har en lang halveringstid på mere end 2 døgn, som skyldes biologisk/farmakologisk virkning også fra de aktive metabolitter. Hos overvægtige bør man endvidere være opmærksom på, at halveringstiden er forlænget, hvorfor der kan være tale om senere indsættende effekt, samt at der ved ophør vil være en længere elimineringstid. Produktresuméet skriver, at der er en indikation i retning af at ”overvægtige kræver væsentlig længere behandlingstid end normalvægtige, før den maksimale virkning af lægemidlet indtræder ved længerevarende behandling. Tilsvarende kan den terapeutiske virkning og bivirkninger, herunder abstinenssymptomer, forekomme i længere perioder efter seponering af længerevarende behandling hos overvægtige.”

Når patientens alkohol-abstinenssymptomer er stabiliseret og efter 2-3 dages behandling, kan benzodiazepinbehandlingen aftrappes i løbet af 7-10 dage. Der vil altid være tale om en individuel udtrapning, men man kan i udgangspunktet aftrappe med ca. 1/3 af dosis hver 3. dag. Dette kan foregå hos egen læge.
Man bør være opmærksom på at både chlordiazepoxid og diazepam ikke er forenelige med bilkørsel, hvorfor der bør udstedes lægeligt kørselsforbud. Kørselsforbuddet gælder, indtil præparatet er fuldt elimineret. I udgangspunktet betyder det, at der efter endt behandling med chlordiazepoxid kan gå op til 4 uger, førend kørselsforbuddet ophæves.

Hvis du vil læse mere om lægeligt kørselsforbud og trafikfarlig medicin kan du finde flere artikler i blokken "øvrige lægemidler" og "Nationale og regionale retningslinjer og regler".

APPFWU02V