Skip til primært indhold

Tips ved rekvirering af farmaceutisk medicingennemgang

Oplysninger til brug for farmaceutisk medicingennemgang, fokusområde, deadline og akutte henvendelser

Vi har i Psykiatriens Medicinrådgivning et stødt stigende antal henvendelser om farmaceutisk sparring ved psykofarmakabehandling. Vi er glade for, at så mange henvender sig med mange forskellige typer af opgaver omkring psykofarmaka.
Behandlingstiden for de opgaver vi modtager varierer, afhængig af, hvad der ønskes inddraget i den farmaceutiske gennemgang samt hvor akut opgaven er.
Vi tager også imod opgaver fra almen praksis, men for patienter herfra er det ikke muligt at tilgå journalmateriale, som det er for patienter tilknyttet psykiatrien.

Svartid

I de fleste tilfælde hvor der anmodes om farmaceutisk medicinanamnese/medicingennemgang, kan vi ikke ved henvendelsen give en konkret tidshorisont. Svartiden afhænger bl.a. af mængden af journalmateriale der skal gennemgås.
Forslag til skift af en behandling enten pga. bivirkninger eller pga. manglende effekt kræver ofte at vi forud herfor laver en medicinanamnese, da vores forslag til, hvorfor/hvorfor ikke en given behandling kan afprøves, netop kan afhænge af respons/bivirkninger ved tidligere behandlingsforsøg.

Disse er tidskrævende opgaver, og afhængig af journalens længde kan det tage mellem ½-3 dage at udføre en grundig medicinanamnese og sammenfatte den farmaceutiske medicingennemgang.

Mere ”simple” henvendelser som fx interaktionstjek, vurdering af lægemiddelinduceret bivirkning, forslag til skift fra et præparat til et andet eller fra tablet- til depotbehandling, forslag til nedtrapnings- eller optrapningsplan, kan oftest ekspederes hurtigere.

Tips ved rekvirering

Nedenfor gives tips til hvilke oplysninger vi gerne vil have, således at I får det ønskede udbytte af den farmaceutiske medicingennemgang, og ligeledes at vi farmaceuter ikke ender med at ”overgøre” en gennemgang.

Fokus i henvendelsen

Hvis der er særlige problematikker/spørgsmål, som I ønsker, at vi skal fokusere på ved en farmaceutisk medicingennemgang, så angiv meget gerne dette enten i et journalnotat eller i mail/telefon. Det vil præcisere vores svar, så I vil få størst mulig gavn af den medicingennemgang, vi leverer.

Angiv meget gerne en DEADLINE

Af hensyn til planlægning af vores opgaver, har vi et stort ønske om at I allerede ved henvendelsen angiver en deadline for, hvornår I ønsker svar. Hvis vi ikke kan imødekomme dette, hører I naturligvis fra os. Jo længere tid i forvejen, vi har modtaget henvendelsen jo større er sandsynligheden for, at vi kan nå at have en anvendelig medicingennemgang klar til næste gang, I skal se patienten. Fx kan der ofte være lang tid til en patient atter ses i ambulant regi, og det kan være en stor hjælp at vide det, således at vi kan prioritere vores opgaver og fx tage akutte henvendelser ind.

Akutte henvendelser

Hvis der er tale om en akut henvendelse så notér også gerne dette så vi kan prioritere henvendelsen. Vi vil i videst mulige omgang besvare henvendelsen hurtigt, men kan ikke som sådan garantere at vi kan efterkomme meget korte deadlines. Dette gælder særligt hvis opgaven kræver journalgennemgang, og derfor også kan afhænge af journalbyrden.
I ferieperioder kan der endvidere være længere svartider.

Fremfind farmaceutisk medicingennemgang

Ved overgangen til EPJ er det blevet lettere at søge tidligere farmaceutisk medicingennemgang frem. Der kan i søgefunktionen i Læs journal fremsøges på fx ”Medicinnotat Hospital” eller søges på ordet ”farmaceut”.

Særlig VIGTIGT!

Hvis I ønsker en farmaceutisk medicingennemgang skal I enten ringe til os eller sende os en mail (enten til afdelingens farmaceut ELLER på PsMr@rsyd.dk) da vi ikke tilgår patientjournaler, medmindre vi får direkte henvendelser fra jer. Vi vil derfor ikke opdage et diktat i et journalnotat vedr. behov for farmaceutisk medicingennemgang.

Kapsler falder ud af medicinglas
APPFWU02V