Skip til primært indhold

Afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning (2018)

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts 2018 udgivet en vejledning som beskriver kravene til ordination af afhængighedsskabende lægemidler, ”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler”.

Vejledning om afhængighedsskabende lægemidler

Vejledningen omfatter opioider, anxiolytika og hypnotika/sedativa (benzodiazepiner, z-hypnotika, visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning), centralstimulerende lægemidler og andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale.

Forud for ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal lægen for hver enkelt patient overveje effekt i forhold til bivirkninger. Der skal regelmæssigt foretages en revurdering af indikationen samt være opmærksomhed på, om patienten udviser tegn på afhængighed/misbrug.

Der skal i forbindelse med ordinationen af de tidligere nævnte lægemidler også lægges en behandlingsplan som skal omfatte varighed og mål med behandlingen. Der skal som udgangspunkt foretages en revurdering af indikationen ved hver receptfornyelse, hvorfor receptfornyelse skal ske ved en personlig konsultation. Det nævnes dog, at der i enkelte tilfælde hos patienter i et stabilt og velbegrundet længerevarende forløb (fx stabile ADHD-patienter) kan afviges herfra og en individuel vurdering i stedet kan ske hver anden/tredje måned, dog mindst hvert halve år.

Nyt i denne vejledning er desuden, at afsnittet om afhængighedsskabende lægemidler og kørekort er taget ud og kan i stedet findes særskilt i ”Vejledning om helbredskrav til kørekort”, fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Selve vejledningen kan findes på hjemmesiden: 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (retsinformation.dk)

Resumé af vejledningen

APPFWU02V