Skip til primært indhold

Møde d. 23. oktober 2023 Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 23. oktober 2023 Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 23. oktober 2023 kl. 15.30-17.00
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa, lokale 58.019

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Nova-Kirstine Hansen, Klaus Müller-Nielsen, Line Stein, Susan Ansbjerg, Bibbi From og Dorthe Norstved
  • Afbud fra: Anne Hvidberg
  • Ikke tilstede: Bo Schultz, Mogens Lausen & Yvonne Reinholdt

Referat

Referent. Vivian Limbrecht

1)   Godkendelse af referat

2)   PatientAkademiets konference om De store sundhedsplaner - fra patient til beslutningstager (se mail fra  Vivian)

3)    Faglig runde

-Fælles beslutningstagen

- Opdatering på åbning af afs. 63

4)    Nyt fra formand og næstformand

- Rekruttering til Rådet

-Opdatering på smagspanel

-Nyt fra postkasser

5)    Punkter til næste møde

6)    EVT

7)    Næste møde

Mødet d. 11.12.23 kl 15:30-17:00:

Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsorden er d. 1.12-23. kl. 12

Dagsorden sendes ud d. 4.12-23.

 

APPFWU01V