Skip til primært indhold

Møde d. 6. februar 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 6. februar 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 6. februar 2023
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Nova-Kirstine, Susan Ansbjerg, Diana Bork, Annette Lodahl, Henning Pedersen, Line Pharao Stein, Dorte Norstved, Mogens Lausen.
  • Afbud fra: Anne Hvidbjerg, Klaus Müller Nielsen, Yvonne Reinholdt, Hanne Bruun Jensen, Lise Lauritsen, Bo Schulz

Referat

Dagsorden er følgende.
1. Velkommen til nye rådsmedlemmer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Gennemgang af vores nye pjece.
4. Opfølgning på dialog om LUP ved. Henning og Annette.
5. Kaffepause.
6. Dialog om rådets arbejde og formidling af dette i afdelingen.
7. Evt. Orientering Fact. nyt tiltag i lokalpsykiatrierne. Der efterspørges tilbagemelding fra afd. Ledelsen i forhold hvordan rådet kan komme i kontakt til de ansatte på afdelinger, via funktionsledere.
8. Næste møde: De næste møder i patient-pårørenderådet er den 17.4 kl. 15.30 - 17.00 og den 12.6 kl. 15.30 - 17.00. Husk at sætte datoerne i kalenderen.

Referat:
1: Velkommen til nye rådsmedlemmer Susan og Diana. Præsentation af os for hinanden.

2:Referat har været længe os undervejs. Obs til Henning og Annette om at tage hånd om at referat kommer på hjemmesiden.
Referatet godkendes.

3: Udbredelse af pjecer om patient-pårørenderåd.
Kontakt til Psyk-info. Dorthe tager en kontakt til Lene Paulsen i Psyk-info.
E-mail: Dorte Norstved dorte@norstved.dk
Deltage ved psyk-info arrangementer.
Susan og Dorte tager med til Børn som pårørende arrangement i Aabenraa 23/2
Diana tager med til Psyk. Info arrangement Haderslev 21/3
Der printes 100 stk i aften som deles ud til hjemmefoldning
Print af kopier til pjecer i pausen. De er fordelt mellem nogle af rådets medlemmer, som vil folde dem til pjecer og uddele dem de relevante steder. Behov for info-boks i spørgeskemaet. Ideer om hvordan der kan være supplerende input til problemer i psykiatrien og behov for tiltag. Via postkasse til patient-pårørende råd. Ris og ros boks. Susan tager aktion på det med postkasser

4: LUP.
Tilbagemelding fra Charlotte Bach Pedersen. Baggrunden har været at skabe opmærksomhed på LUP, så flere patienter og pårørende bliver aktive i udfyldelsen. Skema bliver nu udsendt på e.boks. Problemet med LUP er måske at der er en udbredt oplevelse af at der ikke kommer handling på LUP. Der diskuteres forskellige strategier til at øge besvarelsen. Den svage gruppe er risikerer ikke at blive hørt. Kan man gøre det under indlæggelsen. I-pad i venteværelser i lokalpsykiatrier. Hvordan kan LUP gøres mere tilgængelig. Sociale medier.

Kan rådet få indflydelse på udformning af spørgeskema. Spørgsmål tages med tilbage LUP- gruppen.
Andre er ikke i stand til at udfylde skemaet. Annette tager det med videre til Charlotte Bach Pedersen.

5: Kaffepause

6: Line tager en kontakt til Bibbi From som er Psyk-info medarbejder i Aabenraa Lokalpsykiatri.
Hanne Bruun Jensen trækker sig ud af rådsarbejdet.

Evt: Orientering om F-act og den implementering der er i gang i lokalpsykiatrierne i det sønderjyske.
Diana fra rådet er med i etableringen og medvirker i workshops.
Informationspjece er sendt på mail, og vedhæftes også referat.
Annette fortæller om etablering af ERFA-gruppe som er i gang. Et tiltag hvor tidligere og nuværende patienter kan søge inspiration, hjælpe hinanden og støtte hinanden i arbejdet med at skabe et godt, hvor der er glæde og trivsel.

Referent Henning
Referent næste gang Dorte.

APPFWU01V