Skip til primært indhold

Vederlagsfri medicin . Retningslinje (2021)

En arbejdsgruppe nedsat af Danske Regioner har opdateret listen for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte patienter.

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt. Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling.

De sidstnævnte grupper med patienter, der er underlagt retslige foranstaltninger, omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde.

De konkrete lægemidler der kan udleveres vederlagsfrit, fremgår af listen fra Danske Regioner.

Denne liste kan findes via Danske Regioners hjemmeside. 

Ændringerne i listen for vederlagsfri udlevering af medicin omfatter bl.a.:

  • Kriteriet om, at ”Patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven”, er fjernet.
  • Methylphenidat er blevet tilføjet patientkategorien ”ADHD-patienter med dom til behandling eller med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling eller er prøveløsladt med vilkår i ambulant psykiatrisk behandling”.
  • De to nye antipsykotika brexpiprazol og cariprazin er optaget på listen.

Du kan læse mere om omkostningerne i artiklen "Væsentlige prisforskelle på antipsykotika".

Retningslinjen ”Vederlagsfri medicin – bestilling og håndtering” er opdateret i henhold til de nye ændringer. Retningslinjen har DokID 171945 og kan findes på InfoNet.

APPFWU01V