Skip til primært indhold

Teams i Lokalpsykiatri Odense

Lokalpsykiatrien i Odense består af 13 teams, der hver især er specialiseret i behandling og udredning inden for et eller flere bestemte psykiatriske områder.

Team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og Sexologi

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Gitte Falcher Madsen
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Team for Spiseforstyrrelser

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Specialpsykolog Annette Elkjær Ellermann
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Almenpsykiatrisk Team (APT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Jens Tofte
 • Overlæge Oleg Trosko
 • Overlæge Elsebeth Stenager
 • Oversygeplejerske Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam (OPT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kristian Øllegaard Andersen
 • Oversygeplejerske Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam er et målrettet ambulant tilbud til dig,
der har en alvorlig psykisk sygdom, som kræver behandling
gennem længere tid.

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni (OPUS)

1. sal


99 44 95 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Nikolaj Møller Pedersen
 • Oversygeplejerske Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni er målrettet
behandlingen af nydiagnosticerede skizofrene. Hvis man reagerer
tidligt på symptomer på psykose som hallucinationer,
vrangforestillinger eller alvorlige tankeforstyrrelser, kan det muligvis
medføre et mindre belastende forløb.

Team for Veteranbehandling

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kurt B. Stage

Udredningsteam (URT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Abigail Scheldrick-Michel
 • Overlæge Elva Björk Harðardóttir
 • Oversygeplejerske Anne Sigsgaard

Akutteam for Demente

2. sal


99 44 91 30

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Gitte Rohr
 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Maria Brink
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Oligofrenipsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 10

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Ulla Agerskov Andersen
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Oligofrenipsykiatrisk team behandler udviklingshæmmede med psykisk lidelse.

Ældrepsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 50

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Gitte Rohr
 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Maria Brink
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Affektivt Team

3. sal


99 44 89 80

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Steffen Høy Pedersen
 • Overlæge Susie Andersen
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Affektive lidelser er betegnelsen for depression, tilbagevendende
depression, mani eller bipolar lidelse. Bipolar lidelse kaldes også
manio-depressiv sygdom.

Mobilteam

3. sal


99 44 92 60

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Zoltan Barkanyi
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Team for Selvmordsforebyggelse

3. sal


99 44 89 60

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Zoltan Barkanyi
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Teamet behandler patienter med selvmordstanker og risiko for selvmord.

APPFWU02V