Skip til primært indhold

Teams i Lokalpsykiatri Odense

Lokalpsykiatrien i Odense består af 13 teams, der hver især er specialiseret i behandling og udredning inden for et eller flere bestemte psykiatriske områder.

Team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og Sexologi

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Gitte Falch Madsen
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Team for Spiseforstyrrelser

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Specialpsykolog Annette Elkjær Ellermann
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Almenpsykiatrisk Team (APT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Oleg Trosko
 • Overlæge Jens Tofte
 • Overlæge Elsebeth Stenager
 • Funktionsleder Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam (OPT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kristian Øllegaard Andersen
 • Funktionsleder Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam er et målrettet ambulant tilbud til dig,
der har en alvorlig psykisk sygdom, som kræver behandling
gennem længere tid.

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni (OPUS)

1. sal


99 44 95 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Sonja Rasmussen
 • Overlæge Nikolaj Møller Pedersen
 • Funktionsleder Anne Sigsgaard

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni er målrettet
behandlingen af nydiagnosticerede skizofrene. Hvis man reagerer
tidligt på symptomer på psykose som hallucinationer,
vrangforestillinger eller alvorlige tankeforstyrrelser, kan det muligvis
medføre et mindre belastende forløb.

Team for Veteranbehandling

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kurt B. Stage

Udredningsteam (URT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Abigail Scheldrick-Michel
 • Funktionsleder Anne Sigsgaard

Akutteam for Demente

2. sal


99 44 91 30

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Gitte Rohr
 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Pål Kristensen
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Oligofrenipsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 10

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Ulla Agerskov Andersen
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Oligofreni kaldes også mental retardering og udviklingshæmning.
På engelsk kaldes det intellectual disability (intellektuel svaghed),
hvilket giver en anden og måske mere korrekt opfattelse af tilstanden.

Ældrepsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 50

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Gitte Rohr
 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Pål Kristensen
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Affektivt Team

3. sal


99 44 89 80

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kenneth Vester Hansen
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Affektive lidelser er betegnelsen for depression, tilbagevendende
depression, mani eller bipolar lidelse. Bipolar lidelse kaldes også
manio-depressiv sygdom.

Mobilteam

3. sal


99 44 92 60

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Zoltan Barkanyi
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Team for Selvmordsforebyggelse

3. sal


99 44 89 60

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Zoltan Barkanyi
 • Funktionsleder Anne Kamuk

Teamet behandler patienter med selvmordstanker og risiko for selvmord.

APPFWU01V