Skip til primært indhold

IPS - arbejdsmarkedsprojekt for mennesker med psykisk lidelse

Kommunalt og regionalt projekt mellem jobcenter og lokalpsykiatri, der finder job, som kan håndteres af mennesker med psykisk lidelse. Der findes individuelle løsninger, der udgangspunkt i sygdommen, så borgeren har mulighed for at passe et job eller få en uddannelse.

Beskrivelse

Samarbejde mellem jobcenter og lokalpsykiatri, der finder job, som kan håndteres af mennesker med psykisk lidelse. Individuelle løsninger, der udgangspunkt i sygdommen, så borgeren har mulighed for at passe et job eller få en uddannelse. Det kan dreje sig om indholdet eller omfanget af timer i jobbet. I samarbejdet uddannes IPS konsulenter, som bliver den primære rolle og bindeleddet mellem arbejdsmarkedet, jobcenteret og lokalpsykiatrien. IPS er en forkortelse for Individual Placement and Support – på dansk Individuel Placering og Støtte.

Aktører

Kommunerne og Region Syddanmark via jobcenter og lokalpsykiatrien er aktørerne. Initiativet er opbygget mellem socialdirektørforum og psykiatriledelsen. Administrationen på psykiatrisygehuset har projektledelsen af projektet.

Formål

Projektets formål er, at mennesker med psykisk lidelse kommer i job eller uddannelse. Desuden bidrages til at fastholde borgeren i jobbet med det formål, at borgerne bliver selvforsørgende og opnår øget livskvalitet. På sigt vil dette desuden føre til en samfundsøkonomisk gevinst.

Tidshorisont

Projektet er startet op med 6 kommuner i 2020, og det er hensigten at øge med yderligere 6 – 10 kommuner i 2021 og resten i 2022.

Kontakt

Maja Kolstrup Hansen

Projektleder

Administrationen


29 42 55 43
APPFWU02V